Behandeling

 
 
U kunt bij een diëtist zonder verwijzing terecht. Maar om voor vergoeding in aanmerking te komen stellen sommige zorgverzekeraars een verwijzing van een arts als voorwaarde. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden of het overzicht onder “Kosten”.

Wanneer u bij mij komt zonder verwijzing zult u eerst worden gescreend om te bepalen of de diëtist de juiste hulpverlener is voor uw problematiek en de behandeling kan en mag aanvangen.
Daarna vindt de intake plaats waarin ik een beeld moet vormen van de problematiek. Uw medicatie, relevante medische problematiek, dieetgeschiedenis, sociale omstandigheden, beweging, motivatie, werkomstandigheden en eventuele stressfactoren worden allemaal in kaart gebracht om de behandeling later goed te kunnen inzetten.

Gezamenlijk worden doelen bepaald en uw behandelplan afgesproken. Daarna wordt een vervolgafspraak gepland.

Privacy:
De diëtist heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat met u besproken is, wordt niet met derden besproken. Uitzondering hierop vormt de verwijzend arts waarmee zonodig mondeling overleg kan worden gevoerd. Ook worden standaard schriftelijke rapportages gestuurd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dit dan aan.
De gesprekken vinden 1 op 1 plaats, in principe op de Tolakker in Bavel (indien u er liever bij beweegt, zie wandelcoaching). Het eerst consult duurt ongeveer 1 uur. In veel gevallen zullen we een 0-meting doen, d.w.z gewicht, lengte, BMI, vetmassa, spiermassa en rustmetabolisme zullen worden bepaald. Gezamenlijk worden behandeldoelen opgesteld en een behandelplan gemaakt. De afspraken worden daarna door mij uitgewerkt en per email of post aan u verzonden.

Een tweede consult duurt ongeveer 30-45 minuten en de duur van de volgende consulten wordt individueel bepaald. Vervolgconsulten “Uit de ban van emotie-eten” duren standaard 30-45 minuten.

Indien een client moeilijk ter been is of een wekelijkse controle gewenst is, kunnen de consulten telefonisch plaatsvinden of kan een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt wordt de behandeling pas afgesloten als er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het vasthouden van de bereikte resultaten. Meestal vinden na 3 maanden en na een half jaar nog terugkoppelingsgesprekken plaats.
Bij voldoende deelnemers zal de mogelijkheid worden geboden om het programma “Uit de ban van emotie-eten” te volgen voor cliënten die een evenwichtige relatie met voeding willen ontwikkelen. Omdat voeding en beweging met elkaar verbonden zijn bij het afvallen komen beweegadviezen uitgebreid aan de orde. Velen met overgewicht kampen met rug,- knie of andere lichamelijke klachten die bewegen bemoeilijken. Elke mens is uniek, dus zowel voeding als beweging wordt op maat geadviseerd. Topfysiotherapie Tolakker kan hierbij betrokken worden.
Uitgangspunt bij dit traject is dat persoonlijk contact met de cliënt, vertrouwen in een sfeer van warmte en gezelligheid naast professionaliteit centraal staan.

Deze cursus bestaat uit zes avonden (van 19.30-22.00 u) van 2.5 uur in Bavel. De basis van deze cursus is het boek “Uit de ban van emotie-eten” , een nieuwe oplossing voor eet-en gewichtsproblemen van Joanna Kortink en Greta Noordeloos.

Het doel is om in een klein groepje (max. 6 personen) ervaringen uit de wisselen en op een praktische wijze ondersteuning te bieden bij het doorlopen van de negen weken uit het boek. De basis gedurende deze periode vormt een persoonlijk voorbeeld dagmenu, de individuele doelen en het persoonlijk beweegplan. Ook een aantal (nieuwe) oefeningen wordt gezamenlijk gedaan, gericht op ontspanning en bewustwording. En natuurlijk zal er voldoende ruimte zijn voor eigen inbreng.

Het kan zijn dat er tussentijds behoefte bestaat aan individuele begeleiding op het gebied van voeding of gewichtscontrole of houding/beweging. Dit wordt allemaal in onderling overleg bepaald.

Om te bepalen of u in aanmerking komt voor dit programma hebben we graag eerst een intakegesprek.
Uw BMI moet 30 zijn of meer of , anders, moet u duidelijk een probleem hebben met onevenwichtig eetgedrag. M.a.w, u moet zich ervan bewust zijn dat u last heeft van emotie-eten.
Mocht dit programma niet de beste oplossing voor u zijn, dan zal ik dat in alle openheid met u bespreken en kunnen we gezamenlijk zoeken naar een alternatieve behandelmethode. Als u deel gaat nemen aan het progamma, weet dat dat u geholpen en gesteund wordt met de grootste kans op blijvend resultaat.
Het programma kan bij voldoende animo en geschikte kandidaten worden gestart.

Het programma blijkt grotendeels te kunnen worden vergoed, mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

De behandeling van de stof kan ook individueel plaatsvinden, maar de ervaring leert dat dit meer tijd kost dan de gezamenlijke aanpak. Maar ook daarmee zijn de ervaringen positief. U kunt dan wel direct kiezen voor een behandeling “Op maat”.
Voeding is meer dan eten. En voedingsgewoonten die leiden tot overgewicht zijn vaak gekoppeld aan emoties. Het kan makkelijker zijn om te praten wanneer je bezig bent. En beweging is tevens belangrijk bij het afvallen. U verbrandt en u ontspant! Niets zo fijn als tijdens een mooie wandeling eens goed te kunnen praten waarbij de voeding/leefstijl en eventuele valkuilen tijdens het lopen eens goed onder de loep genomen kunnen worden. En daarna een voldaan gevoel.
Daarom voor diegenen die dat prettig vinden bestaat de mogelijkheid om een wandelconsult aan te vragen. Een wandelconsult duurt 1 uur en de kosten bedragen €60,- (excl. administratie). Een deel van de behandeling brengt u dan eigenlijk direct in de praktijk.
Daarnaast is dieetadvisering opgenomen in veel aanvullende verzekeringen. Uw eigen risico blijft uiteraard wel van toepassing. De ervaring leert dat we in het algemeen goed uitkomen met de beschikbare tijd.