06-42508939 info@dietiekopmaat.nl

BEHANDELING

U kunt bij een diëtist zonder verwijzing terecht. Maar om voor vergoeding in aanmerking te komen stelt een enkele zorgverzekeraar een verwijzing van een arts als voorwaarde. Zie hiervoor uw polisvoorwaarden of het overzicht onder “Tarieven”.

Wanneer u bij mij komt zonder verwijzing zult u eerst worden gescreend om te bepalen of de diëtist de juiste hulpverlener is voor uw problematiek en de behandeling kan en mag aanvangen.

WAAR

De gesprekken vinden 1 op 1 plaats, in principe op de Tolakker in Bavel. Indien u er liever bij beweegt, kunnen de eerste twee consulten ook wandelend plaatsvinden. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om digitaal te werken. Via Weseedoo ontvangt u een link per email, aanklikken klaar. Dit is een beveiligde verbinding. Indien een cliënt moeilijk ter been is of een wekelijkse controle gewenst is, kunnen de consulten telefonisch plaatsvinden of kan een afspraak worden gemaakt voor een huisbezoek.

TIJDSPAD EN INHOUD VAN DE BEHANDELING

Het eerst consult duurt ongeveer 1 uur, het tweede 45 min. Daarna duren de standaard consulten 30 min en een korte controle 15 min.

Tijdens het eerste consult vindt de intake plaats waarin ik een beeld vorm van de problematiek. Uw medicatie, relevante medische klachten, dieetgeschiedenis, sociale omstandigheden, beweging, motivatie, werkomstandigheden en eventuele stressfactoren worden allemaal in kaart gebracht om de behandeling later goed te kunnen inzetten.

In veel gevallen zullen we een 0-meting doen, d.w.z. dat gewicht, lengte, BMI, vetmassa, spiermassa en rustmetabolisme worden bepaald. Gezamenlijk worden behandeldoelen opgesteld en een behandelplan gemaakt. De afspraken worden daarna door mij uitgewerkt en direct of per email aan u verzonden.

Opmerking: als gedragsverandering op basis van ACT centraal staat, wat vaak het geval is bij emotie-eten, zijn een aantal consulten van 45 min nodig alvorens tot 30/15 minuten consulten te kunnen overgaan.

Gezamenlijk worden vervolgafspraken gepland.
Uiteraard wordt de vergoeding door uw zorgverzekeraar hierbij in acht genomen.

BEHOUD VAN BEHAALDE RESULTATEN

Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt wordt de behandeling pas afgesloten als er duidelijke afspraken zijn gemaakt over het vasthouden van de bereikte resultaten. Meestal vinden na 3 maanden en na een half jaar nog terugkoppelingsgesprekken plaats.

PRIVACY

De diëtist heeft een geheimhoudingsplicht. Alles wat met u besproken is, wordt niet met derden besproken. Uitzondering hierop vormt de verwijzend arts/POH waarmee overleg kan worden gevoerd. Ook worden standaard schriftelijke rapportages gestuurd. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, geef dit dan aan op het AVG formulier wat bij uw eerste consult wordt gegeven en door u mag worden ingevuld.

Mijn cholesterol was te hoog en door de overgang bleef ik wat licht overgewicht houden. Ik wist zelf best hoe ik gezond moet eten dus ik zocht hulp en kwam via via bij Ismay terecht. Een fijne open sfeer en het voelt helemaal niet als behandelaar – client. Door Ismay onderzoek ik nu veel meer het waarom van eten en hoe ik mijn patronen kan doorbreken. Ze geeft me zinvolle tips en adviezen. Ik ben erg blij dat ik haar op mijn pad ben tegengekomen!
Caroline