Kosten

Consulten

 

Vergoedingen


Diëtetiek wordt 3 uur vergoed uit de basisverzekering (let wel op uw eigen risico). Bij een verwijzing via de HZG (ketenzorg) geldt geen eigen risico.
De diëtist is direct toegankelijk, d.w.z. dat er in principe geen verwijzing nodig is. Echter, indien u verzekerd bent bij CZ/OHRA/Nationale Nederlanden hebt u een verwijsbrief nodig voor de vergoeding.

De diëtist dient DIRECT bij de zorgverzekeraar de declaraties in te dienen, tot het maximum is bereikt.
De verzekering hanteert lagere tarieven dan ons eigen tarief.

Voor een overzicht van de vergoedingen in 2019 per verzekeraar klik hier.

Via zorgverzekeraar: uitgaande van een uurtarief van gem. €60,- ( zie eigen verzekeringspolis voor exacte bedragen)Particuliere tarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van €72,50*
1e consult ( incl. administratie, totaal 75 of 90 min.)€75,- of €90,-€90 of €108
2e consult (incl. administratie, 45 min.)€45,-€54
Vervolgconsult standaard (30 min. Incl. administratie)€30,-€36
Vervolgconsult (kort gewichtscontrole,max 15 min )€15,-€18

*Deze tarieven gelden nadat de kosten niet (meer) bij de zorgverzekeraar kunnen worden ingediend, bijv. bij overschrijding van basis- of aanvullende verzekering, in buitenland woonachtigen of personen die zonder verwijzing komen en aangesloten zijn bij zorgverzekeraars die dat als een vereiste hebben voor de vergoeding.