06-42508939 info@dietiekopmaat.nl

LINKS

www.factinpractice.nl
Ismay Wiggers, (F) ACT in practice
Training, advies en coaching – Van diëtisten – voor diëtisten. 
Voeding in combinatie met gedragsverandering op basis van ACT

www.kdoo.nl
Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas

www.nvdietist.nl
Nederlandse Vereniging van Diëtisten