Strippenkaart


Doelen bereikt en dan….een strippenkaart?

De zorgverzekeraar heeft drie uur dieetadvisering in het basispakket opgenomen. In de meeste gevallen is dit voldoende om de gestelde doelen te bereiken. Maar een bereikt doel willen we natuurlijk ook behouden! Dit nazorgtraject wordt vaak vergeten. Een gedrags-of leefstijlverandering is nu eenmaal niet makkelijk! In het geval van overgewicht uit zich dat vaak ik een JOJO-effect.

Om dit traject ook voor cliënten zonder aanvullende verzekering toegankelijk te maken bieden wij een soort strippenkaart aan: U kunt 12 korte consulten ( à 15 minuten) in één keer afnemen voor 150 euro in plaats van 180 euro.

Tijdens de behandeling wordt gekeken wat uw valkuilen zijn en gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht die zo goed mogelijk passen bij uw leefstijl en persoon. Het is maatwerk. En soms blijkt dat na verloop van tijd bepaalde oplossingen toch niet helemaal goed inpasbaar zijn gebleken. Of de situatie is veranderd. U gaat bijvoorbeeld met pensioen, kan door ziekte niet meer sporten of krijgt andere medicijnen. Om te voorkomen dat dit een stijging van het gewicht tot gevolg heeft, vinden geregeld feedback gesprekken plaats. Dit variëren van 1 x per maand tot 1 x per kwartaal of half jaar. Vaak is dit voor U ook gewoon een “stok achter de deur”. Daarbij kan uw lichaamssamenstelling ook worden vergeleken met eerdere consulten door een uitgebreide meting op de weegschaal. Dit zegt meer dan alleen uw gewicht.