06-42508939 info@dietiekopmaat.nl

TARIEVEN

Consulten

Kosten

1e consult ( incl. administratie, totaal 75 of 90 min.)
2e consult (incl. administratie, 45 min.)
Vervolgconsult standaard (30 min. Incl. administratie)
Vervolgconsult (kort gewichtscontrole,max 15 min )
Via zorgverzekeraar: uitgaande van een uurtarief van gem. €60,- ( zie eigen verzekeringspolis voor exacte bedragen)
€ 75,- of € 90,-
€ 45,-
€ 30,-
€ 15,-
Particuliere tarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van €72,50*
€ 90,- of € 108,-
€ 54,-
€ 36,-
€ 18,-

*Deze tarieven gelden nadat de kosten niet (meer) bij de zorgverzekeraar kunnen worden ingediend, bijv. bij overschrijding van basis- of aanvullende verzekering, in buitenland woonachtigen of personen die zonder verwijzing komen en aangesloten zijn bij zorgverzekeraars die dat als een vereiste hebben voor de vergoeding.

STRIPPENKAART

In bepaalde gevallen kan het gunstig zijn om een strippenkaart te nemen wanneer uw door uw vergoedingen heen bent. Het tarief ligt dan voor 10 korte consulten €30.00 lager, waardoor u goedkoper uit bent. U neemt dan wel 10 consulteenheden (10x 15 minuten) in 1 x af. De kaart is twee jaar geldig.

VERGOEDINGEN

Diëtetiek wordt 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering (let wel op uw eigen risico). Bij een verwijzing via de HZG (ketenzorg, vaak via Praktijkondersteuner van de huisarts) geldt geen eigen risico.
De diëtist is direct toegankelijk, d.w.z. dat er in principe geen verwijzing nodig is. Echter, een enkele zorgverzekeraar vraagt een verwijsbrief voor de vergoeding.

De diëtist dient DIRECT bij de zorgverzekeraar de declaraties in te dienen, tot het maximum is bereikt. Daarna volgen losse facturen.
De verzekering hanteert lagere tarieven dan het eigen tarief.

Voor een overzicht van de vergoedingen in 2024 per verzekeraar klik hier.